0
Zeszyt ćwiczeń do analizy i interpretacji literatury dla szkół ponadpodstawowych
Albus

Zeszyt ćwiczeń do analizy i interpretacji literatury dla szkół ponadpodstawowych

Aneta Cierechowicz , Małgorzata Borczyńska , Aleksandra Radziszewska , Alicja Zimmer

35,25 zł

-25%

47,00 zł

Więcej szczegółów

Oprawa Miękka
Liczba stron 220
Format 20,4 X 29,2
Wydawca ALBUS
ISBN 978-83-89284-30-3
Wiek 14+

Proponowane ćwiczenia są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych i zgodne z nową podstawą programową.

Ćwiczenia zostały przygotowane na drodze konsultacji i weryfikacji ich skuteczności.

 Ćwiczenia mają zróżnicowany poziom, są skierowane do wszystkich uczniów, i tych zdających egzamin podstawowy, i tych myślących o rozszerzeniu.  Ćwiczenia wymagające pracy z obrazem lub filmem są fakultatywne, poszerzają interpretację tekstu literackiego. Ich obecność ma uwrażliwić ucznia na możliwości interpretacyjne tekstów kultury, uświadomić mu intertekstualność dzieł oraz przekonać, że interpretowanie może być ciekawą przygodą z tekstem.

Uczeń, który będzie wykonywał proponowane ćwiczenia, wykształci także umiejętności przydatne podczas egzaminu maturalnego.

Książka ułatwi pracę na lekcjach języka polskiego, zarówno nauczycielom jak i uczniom.

Celem zeszytu jest ćwiczenie takich umiejętności, jak:

– rozumienie tekstu, stosowanie i refleksyjne przetwarzania zawartych w nim informacji,

- wykorzystanie wiedzy specjalistycznej, o charakterze naukowym, wiedzy z zakresu poetyki do rozpoznawania i rozwiązywania problemów poruszanych przez pisarzy,

- wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji zawartych w tekście,

- samodzielne, twórcze pisanie,

- dostrzeganie sensów i przesłań zawartych w tekście,

- wskazywanie i nazywanie funkcji: tekstu i środków językowych stosowanych przez autora,

- formułowanie pytań i problemów,

- wskazywanie adekwatnych przykładów, wnioskowanie, uzasadnianie, wyjaśnianie problemów, definiowanie pojęć teoretycznoliterackich,

- wykorzystywanie wiedzyo kontekstach (literackich, teoretycznoliterackich, kulturowych, historycznych, społecznych, obyczajowych, filozoficznych, religijnych, estetycznych, filmoznawczych i innych) do pogłębionej interpretacji utworu,

- łączenie myślenia logicznego i krytycznego z kreatywnym i artystycznym formułowaniem wniosków, interpretacji, wypowiedzi,

- prezentowanie i obrona własnych ocen i interpretacji wynikających z kontaktu z dziełem sztuki,

- dostrzeganie uniwersalności motywów i twórczego ich wykorzystania w różnych epokach,

- rozwijanie wrażliwości etycznej, aksjologicznej, estetycznej, społecznej.

Proponowane ćwiczenia są zgodne z nową podstawą programową. Przygotowują uczniów do:

- samodzielnej i kreatywnej pracy z tekstem,

- zdyscyplinowanej i rzetelnej interpretacji fragmentu utworu,

- analitycznego i syntetycznego postrzegania analizowanych utworów,

- myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, teleologicznego, komputacyjnego, kreatywnego, abstrakcyjnego,

- rozumienia sensów i znaczeń symbolicznych wypowiedzi,

- otwartości i gotowości do poszukiwań interpretacji badanego tekstu proponowanych przez innych twórców,

- sprawnego posługiwania się różnymi narzędziami badawczymi,

- pracy w grupie, obrony swoich poglądów, dyskusji i perswazji.

Uczeń, który będzie wykonywał proponowane ćwiczenia, wykształci także umiejętności przydatne podczas egzaminu maturalnego.

Autorkami zeszytu są polonistki z ponad 25-letnim stażem i uprawnieniami egzaminatora. Doskonale znają wymagania stawiane przed maturzystą i wiedzą, jakie umiejętności musi opanować uczeń, aby egzamin zewnętrzny nie sprawiał mu trudności analitycznych.

Proponowane ćwiczenia są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych i zgodne z nową podstawą programową.

Ćwiczenia zostały przygotowane na drodze konsultacji i weryfikacji ich skuteczności.

 Ćwiczenia mają zróżnicowany poziom, są skierowane do wszystkich uczniów, i tych zdających egzamin podstawowy, i tych myślących o rozszerzeniu.  Ćwiczenia wymagające pracy z obrazem lub filmem są fakultatywne, poszerzają interpretację tekstu literackiego. Ich obecność ma uwrażliwić ucznia na możliwości interpretacyjne tekstów kultury, uświadomić mu intertekstualność dzieł oraz przekonać, że interpretowanie może być ciekawą przygodą z tekstem.

Uczeń, który będzie wykonywał proponowane ćwiczenia, wykształci także umiejętności przydatne podczas egzaminu maturalnego.

 

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Dobre książki się przyjaźnią!

BUKA - FORMAT - TAKO - ALBUS - DRUGANOGA. Pięć wydawnictw i jedna pasja: książka. W naszym bogatym katalogu znajdziecie tytuły zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, a także książki uniwersalne, przeznaczone dla odbiorcy w każdym wieku. Mają one szczególną moc: łączą, scalają, zbliżają pokolenia i dlatego zajmują w naszych sercach ważne miejsce.

Książka ma dla nas trzy wymiary: słowo, obraz i dźwięk.

czytaj więcej

Drodzy Księgarze, Bibliotekarze i Nauczyciele,

Wasze zawody należą do tych, które szanujemy najbardziej. To dzięki Waszej pasji do książek nasze tytuły trafiają w ręce Czytelników. Szczególnie doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, dlatego zapraszamy zarówno do współpracy handlowej, jak i na rzecz promocji czytelnictwa.

Po zalogowaniu uzyskacie Państwo dostęp do dedykowanej oferty cenowej.

czytaj więcej

Jesteś księgarzem?

Jesteś bibliotekarzem?

Jesteś nauczycielem?