0
Sztuka Europy Wschodniej, t. 4
Tako

Sztuka Europy Wschodniej, t. 4

(red.) Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko

44,25 zł

-25%

59,00 zł

Więcej szczegółów

Oprawa Twarda
Liczba stron 433
Format 21 x 29
Wydawca Tako
ISBN 2353-5709

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia
problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.
Tom IV rocznika nosi tytuł Henryk Siemiradzki i akademizm. Jest on rezultatem nowych badań nad twórczością wybitnego polskiego artysty (1834–1902), urodzonego na dzisiejszej Ukrainie i związanego z rosyjskim oraz włoskim środowiskiem artystycznym.

Ежегодник Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe, основанный Польским институтом исследований мирового искусства в Варшаве в 2013 году, является международным журналом, посвященным искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, в основном с XVIII века до современности. В нем публикуются
материалы конференций, а также результаты научных исследований, касающихся проблем искусства региона и его связей с другими культурными кругами. IV выпуск ежегодника носит название Генрих Семирадский и академизм. В том вошли результаты новых исследований творчества выдающегося польского художника (1834-1902), родившегося на территории современной Украины и связанного с русскими и итальянскими художественными кругами.


The yearbook Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / The Art of Eastern Europe, established in 2013 by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw, is an international scientific journal dedicated to the art and artistic culture of Central-Eastern and Eastern Europe, primarily from the XVIII century to the present. It publishes materials from conferences as well as topical studies dedicated to important issues of art of the region and its relationships with other cultural circles.
Volume IV of the yearbook is titled Henryk Siemiradzki and academism. It is the result of new researches on the work of an outstanding Polish artist (1834–1902), born in presentday Ukraine and connected with Russian and Italian artistic milieux.

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Dobre książki się przyjaźnią!

BUKA - FORMAT - TAKO - ALBUS - DRUGANOGA. Pięć wydawnictw i jedna pasja: książka. W naszym bogatym katalogu znajdziecie tytuły zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, a także książki uniwersalne, przeznaczone dla odbiorcy w każdym wieku. Mają one szczególną moc: łączą, scalają, zbliżają pokolenia i dlatego zajmują w naszych sercach ważne miejsce.

Książka ma dla nas trzy wymiary: słowo, obraz i dźwięk.

czytaj więcej

Drodzy Księgarze, Bibliotekarze i Nauczyciele,

Wasze zawody należą do tych, które szanujemy najbardziej. To dzięki Waszej pasji do książek nasze tytuły trafiają w ręce Czytelników. Szczególnie doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, dlatego zapraszamy zarówno do współpracy handlowej, jak i na rzecz promocji czytelnictwa.

Po zalogowaniu uzyskacie Państwo dostęp do dedykowanej oferty cenowej.

czytaj więcej

Jesteś księgarzem?

Jesteś bibliotekarzem?

Jesteś nauczycielem?