Informacje

Newsletter

Historia sztuki

W naszej bogatej ofercie znajdą państwo między innymi pozycje, których głównym zadaniem jest popularyzacja historii sztuki. Partycypacja w sztuce, zobaczenie dzieł, których nigdy nie będzie mieli okazji, zobaczyć w rzeczywistości, to wszystko zapewniają nasze książki. Historia sztuki wydawać się może zagadnieniem skomplikowanym, a nawet trudnym. Dlatego poznawaj sztukę dzięki książkom, gdzie wszystkie informacje podane są w sposób przystępny oraz logiczny. Książki pozwalają nam nie tylko na zobaczenie zjawisk nam odległych i fizycznie i mentalnie, ale też mogą nas przygotować na samo odczytywanie sztuki. Publikacje te pozwolą nam lepiej zrozumieć intencje twórcy, znaczenie symboliki czy zamysł produktu. Książki o historii sztuki pozwalają nam przygotować siebie na obcowanie ze sztuką. Przeczytanie właściwej pozycji przed udaniem się w podróż, zwiedzanie czy uczestnictwo w przedstawieniu, pozwoli czerpać z naszej aktywności więcej satysfakcji oraz wynieść z niej dużo więcej kapitału kulturowego i wrażeń, niż mogłoby to być naszym udziałem, bez właściwego przygotowania.

W naszej ofercie znajdą państwo rozmaite pozycje książkowe z zakresu historii sztuki. Staramy się wybierać dla państwa najciekawsze publikacje.

0
Sztuka Europy Wschodniej, tom VI
Tako

Sztuka Europy Wschodniej, tom VI

Jerzy Malinowski, Irina Gavrash, Agnieszka Pospiszil & Svetlana Levoshko (red.)

59,25 zł

-25%

79,00 zł

Darmowa dostawa od 170 zł

Więcej szczegółów

SeriaSztuka Europy Wschodniej
OprawaTwarda
Liczba stron295
Format20 x 29
WydawcaTako
ISBNISSN 2353–5709

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.
Tom VI rocznika nosi tytuł Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku. Jest on poświęcony polskim architektom działającym na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego w XIX i na początku XX wieku, architektom rosyjskim, a także polskim architektom wykształconych w uczelniach rosyjskich, czynnych na obszarze Królestwa Polskiego i ziem zachodnich Cesarstwa. Odrębnymi zagadnieniami są architektura starowierców w Polsce, architektura kościołów katolickich w dawnych Prusach Wschodnich, a także problematyką architektury współczesnej, w tym prawosławnej architektury sakralnej.


Ежегодник Искусство Восточной Европы, основанный Польским институтом исследований мирового искусства в Варшаве в 2013 году, является международным журналом, посвященным искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, в основном с XVIII века до современности. В нем публикуются материалы конференций, а также результаты научных исследований, касающихся проблем искусства региона и его связей с другими культурными кругами.
VI том ежегодного сборника озаглавлен Польские и российские архитекторы в XIX и XX вв. Он посвящен польским архитекторам действовавшим на территории Российской империи в XIX и в начале XX века, российским архитекторам, а также польским архитекторам обучавшимся в российских учебных заведениях, активных на территории Царства Польского и западных землях Империи. Отдельными явлениям затронутыми в сборнике являются старообрядческая архитектура в Польше, архитектура католических костелов в Восточной Пруссии, а также проблематика современной архитектуры, включая православное церковное зодчество.


The yearbook The Art of Eastern Europe, established in 2013 by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw, is an international scientific journal dedicated to the art and artistic culture of Central-Eastern and Eastern Europe, primarily from the XVIII century to the present. It publishes materials from conferences as well as topical studies dedicated to important issues of art of the region and its relationships with other cultural circles.
6th volume of the yearly is titled Polish and Russian architects in the 19 and 20th centuries. It is devoted to Polish architects, who worked on the territory of the Russian Empire in the 19th and early 20th centuries, the Russian architects and also the Polish architects educated at Russian universities, academies and institutes, who were active in the Kingdom of Poland and Western lands of the Empire. Separate issues covered here concern the Old Believers’ architecture in Poland, architecture of the Catholic churches in former East Prussia and the contemporary architecture, including the Orthodox sacred architecture.

Spis treści • Соде ржание • Contents

Екатерина M. Коляда
Усадьбы рода Браницких на территории Российской империи («Александрия» в Белой Церкви и «Алупка» в Крыму)


Emilia Ziółkowska
Projekty cerkwi Konstantina Tona dla Królestwa Polskiego


Александр Берташ
Архитектор МихаилТ. Преображенский и его наследие в странах Балтии и Восточной Европы


Екатерина M. Коляда
Горный инженер Геннадий Романовский и его роль в развитии городской и усадебной застройки в Крыму


Михаил Базилевич
Творческое наследие польско-русских архитекторов на российском Дальнем Востоке на рубеже XIX–XX вв


Agnieszka Januszkiewicz
O nietypowej architekturze świątyni typowej. Projekty prawosławnych cerkwi w Suwałkach, Dyneburgu i Grodnie oraz ich przekształcenia po 1915 roku


Krzysztof Stefański
Absolwenci Politechniki Ryskiej w architekturze Łodzi na przełomie XIX i XX wieku


Jadwiga Roguska
Petersburskie wątki w warszawskiej twórczości architektonicznej Mariana Lalewicza


Светлана Червонная
Стефан Кричинский (1874–1923): его вклад в архитектуру Петербурга и других городов
России начала ХХ века


Любов Жванко
Spuścizna architektów Polaków na mapie Charkowa


Jerzy Uścinowicz
Molenna i jej ikonostas – teologiczno-estetyczne aspekty transformacji


Ирина Белинцева
Архитектура католических храмов Калининградской области (бывшая северо-восточная
часть Восточной Пруссии) XIX–XXвв.: история и современность


Jerzy Uścinowicz
Nowa rotunda w Grodnie – w odnowie tradycji kultu i kultury


Ирина О. Бембель
Архитектура Марека Будзинского в контексте постмодернизма


Recenzje / Рецензии / Revievs
Krzysztof Stefański
Recenzja książki Tomasz Śleboda Edgar Aleksander Norwerth 1884–1950. Architekt i teoretyk architektury (Warszawa 2018)


Tomasz Śleboda
Recenzja książki Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017)


Miscelanea
Waldemar Deluga
Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art w piętnastolecie publikacji

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Dobre książki się przyjaźnią!

BUKA - FORMAT - TAKO - ALBUS - DRUGANOGA. Pięć wydawnictw i jedna pasja: książka. W naszym bogatym katalogu znajdziecie tytuły zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, a także książki uniwersalne, przeznaczone dla odbiorcy w każdym wieku. Mają one szczególną moc: łączą, scalają, zbliżają pokolenia i dlatego zajmują w naszych sercach ważne miejsce.

Książka ma dla nas trzy wymiary: słowo, obraz i dźwięk.

czytaj więcej

Drodzy Księgarze, Bibliotekarze i Nauczyciele,

Wasze zawody należą do tych, które szanujemy najbardziej. To dzięki Waszej pasji do książek nasze tytuły trafiają w ręce Czytelników. Szczególnie doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, dlatego zapraszamy zarówno do współpracy handlowej, jak i na rzecz promocji czytelnictwa.

Po zalogowaniu uzyskacie Państwo dostęp do dedykowanej oferty cenowej.

czytaj więcej

Jesteś księgarzem?

Jesteś bibliotekarzem?

Jesteś nauczycielem?