Informacje

Newsletter

Historia sztuki

W naszej bogatej ofercie znajdą państwo między innymi pozycje, których głównym zadaniem jest popularyzacja historii sztuki. Partycypacja w sztuce, zobaczenie dzieł, których nigdy nie będzie mieli okazji, zobaczyć w rzeczywistości, to wszystko zapewniają nasze książki. Historia sztuki wydawać się może zagadnieniem skomplikowanym, a nawet trudnym. Dlatego poznawaj sztukę dzięki książkom, gdzie wszystkie informacje podane są w sposób przystępny oraz logiczny. Książki pozwalają nam nie tylko na zobaczenie zjawisk nam odległych i fizycznie i mentalnie, ale też mogą nas przygotować na samo odczytywanie sztuki. Publikacje te pozwolą nam lepiej zrozumieć intencje twórcy, znaczenie symboliki czy zamysł produktu. Książki o historii sztuki pozwalają nam przygotować siebie na obcowanie ze sztuką. Przeczytanie właściwej pozycji przed udaniem się w podróż, zwiedzanie czy uczestnictwo w przedstawieniu, pozwoli czerpać z naszej aktywności więcej satysfakcji oraz wynieść z niej dużo więcej kapitału kulturowego i wrażeń, niż mogłoby to być naszym udziałem, bez właściwego przygotowania.

W naszej ofercie znajdą państwo rozmaite pozycje książkowe z zakresu historii sztuki. Staramy się wybierać dla państwa najciekawsze publikacje.

0
Sztuka Europy Wschodniej, tom IX
Tako

Sztuka Europy Wschodniej, tom IX

Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski (red.)

59,25 zł

-25%

79,00 zł

Darmowa dostawa od 170 zł

Więcej szczegółów

SeriaSztuka Europy Wschodniej
OprawaTwarda
Liczba stron124
Format20 x 29
WydawcaTako
ISBN978-83-66758-10-0

Rocznik Sztuka Europy Wschodniej, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego związków z innymi kręgami kulturowymi.
Zawarte w IX tomie Edukacja artystyczna i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w XX i XXI wieku teksty poświęcone zostały edukacji artystycznej od lat dwudziestych XX wieku do współczesności w uczelniach Wilna, Kowna, Torunia, Rygi oraz dla porównania Florencji, a także ocenie artystycznych zjawisk w historii i krytyce sztuki.

Ежегодник Искусство Восточной Европы, основанный Польским институтом исследований мирового искусства в Варшаве в 2013 году, является международным журналом, посвященным искусству и художественной культуре Центрально-Восточной и Восточной Европы, в основном с XVIII века до современности. В нем публикуются материалы конференций, а также результаты научных исследований, касающихся проблем искусства региона и его связей с другими культурными кругами.
Статьи, включенные в IX том Художественное образование и художественная критика в Центральной и Восточной Европе в ХХ и ХХI веке, посвящены художественному образованию начиная с двадцатых годов ХХ века и до современности в учебных заведениях Вильны / Вильнюса, Каунаса, Торуни, Риги и, для сравнения, – Флоренции, а также оценке художественных явлений в истории и художественной критике.

The yearbook The Art of Eastern Europe, established in 2013 by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw, is an international scientific journal dedicated to the art and artistic culture of Central-Eastern and Eastern Europe, primarily from the XVIII century to the present. It publishes materials from conferences as well as topical studies dedicated to important issues of art of the region and its relationships with other cultural circles.
The texts contained in IX volume entitled Art Education and Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st centuries are devoted to art education from the 1920s to the present day in educational institutions in Wilno / Vilnius, Kaunas, Toruń and Riga, as well as in Florence, for comparison, together with accounts of historical developments in art history and criticism.

Spis treści


Małgorzata Geron
Foreword

Irena Kossowska
The Vienna School and Polish Neo-Realism of the 1930s

Stella Pelše
Construction and Constructive Art in Latvian Art Critic Uga Skulme’s Writings of the 1920s–30s

Swietlana Czerwonnaja (1936–2020)
The Unknown Life of a Polish Artist in the context of the known Polish Art and Art Education Problems of the 20th century: Stefan Narębski

Małgorzata Geron
The early years of the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University in Toruń (1945–1950)

Katarzyna Kulpińska
The Printmaking Department at the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in the years 1946–1960. The beginnings, the educational process, the graduates

Adrianna Kaczmarek
Self-portraits of The Nine Printmakers Group (1947–1960) from their 3rd Exhibition Catalogue: the Question of Quiet Resistance

Ieva Pleikienė
The Education of Artists in Lithuania during the Soviet Period: The Relationship between Official Programmes and Individual Positions

Rasa Žukienė
Art Studies and the Situation of Artists in the Context of Power Relations: Transformations and the Annihilation of the Kaunas Art School (1940–1953)

Agata Knapik
Radical architecture and its contribution to art and design education

Linda Sīle
Towards a utopia of emerging art education

Piotr Koprowski
A contemporary critic of a literary work. A few reflections

Marija Griniuk
A/r/tography and love within the project The Temporary Department of Time, Space and Action

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

Dobre książki się przyjaźnią!

BUKA - FORMAT - TAKO - ALBUS - DRUGANOGA. Pięć wydawnictw i jedna pasja: książka. W naszym bogatym katalogu znajdziecie tytuły zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, a także książki uniwersalne, przeznaczone dla odbiorcy w każdym wieku. Mają one szczególną moc: łączą, scalają, zbliżają pokolenia i dlatego zajmują w naszych sercach ważne miejsce.

Książka ma dla nas trzy wymiary: słowo, obraz i dźwięk.

czytaj więcej

Drodzy Księgarze, Bibliotekarze i Nauczyciele,

Wasze zawody należą do tych, które szanujemy najbardziej. To dzięki Waszej pasji do książek nasze tytuły trafiają w ręce Czytelników. Szczególnie doceniamy Wasz wysiłek i zaangażowanie, dlatego zapraszamy zarówno do współpracy handlowej, jak i na rzecz promocji czytelnictwa.

Po zalogowaniu uzyskacie Państwo dostęp do dedykowanej oferty cenowej.

czytaj więcej

Jesteś księgarzem?

Jesteś bibliotekarzem?

Jesteś nauczycielem?